Vandaag open van 09:30 tot 18:00 uur

Verzend- en retourregeling

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kun je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kun je het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij je daarvoor kosten in rekening brengen. Wanneer het product zodanig beschadigd is dat wij dit niet meer als nieuw kunnen verkopen dan kunnen wij het product niet vergoeden.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling dat je een beroep doet op uw herroepingsrecht, naar ons.

Wij verzoeken je het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

Nadat je gebruik hebt gemaakt van je herroepingsrecht ontvang je alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

Je draagt zelf de kosten voor de retourzending. Afhankelijk van de door jouw bestelde producten kun je ervoor kiezen om deze gratis zelf terug te bezorgen bij ons tuincentrum.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor

  • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals bijvoorbeeld bloemen, planten, kerstbomen en graszoden.
  • Producten die voor speciaal voor je op bestelling zijn samengesteld zoals bijvoorbeeld plantenbakken of kerststukjes.
  • Levende producten zoals vissen en huisdieren

Wij wijzen je  erop dat ook onze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Je kunt deze raadplegen via onze website.